Infrakraftkoncernen förvärvar majoriteten i Järnvägselektrikerna

Infrakraft Sverige har på bara några år vuxit till att bli en av de ledande aktörerna inom infrastrukturprojekt i Sverige. Nu fortsätter tillväxtresan genom att bolaget blir majoritetsägare i Järnvägselektrikerna i Mälardalen, ett bolag specialiserade på lågspännings- och kontaktledningsarbeten.

Idag blev det klart att Infrakraft Sverige AB förvärvar majoriteten av Järnvägselektrikerna i Mälardalen AB. JEIMAB är ett etablerat företag i Mellansverige med ca 15 anställda, som tidigare samarbetat med Infrakraft i flera olika järnvägsprojekt.

– Jag är mycket glad att den här affären nu är klar, säger Infrakrafts VD Daniel Pettersson i en kommentar. Vi känner till bolaget väl efter de projekt vi genomför tillsammans, och vi är övertygande om att de kommer att förstärka och komplettera Infrakrafts verksamhet på ett mycket bra sätt. När vi välkomnar Järnvägselektrikerna till Infrakraft, förstärker vi också bokstaven E i BEST, det vill säga Bana, El, Signal och Tele. Det är strategiskt mycket viktigt för vår fortsatta utveckling på marknaden.

Järnvägselektrikerna i Mälardalen AB startades 2019 och omsätter idag ca 105 mnkr. Både Jonas Fransson och Tomas Lundmark fortsätter som delägare i bolaget och Jonas Fransson kvarstår även som VD.

– Att bli en del av Infrakraftkoncernen är egentligen ett naturligt nästa steg för oss, säger Jonas Fransson. Nu kan vi fortsätta att utveckla vår verksamhet och bli en ännu större aktör på en expansiv marknad. Vi har som sagt haft flera projekt tillsammans med Infrakraft, så det här steget vi tar nu känns helt rätt för bolaget.

Järnvägselektrikerna i Mälardalen AB kommer fortsätta arbeta under det egna varumärket med samma arbetsstyrka som idag.